Softvér Pošta

UtilStudio Pošta

Registratúra - evidencia došlej a odoslanej pošty a elektronické podacie hárky

Softvérová aplikácia pre registratúru - evidenciu odoslanej a došlej pošty, emailov, dokumentov, obrázkov a príloh pozostávajúci z dvoch základných modulov:

Registratúra došlej a odoslanej pošty, dokladov, emailov, obrázkov a dokumentov

umožňuje evidenciu došlej a odoslanej pošty, dokladov, obrázkov, e-mailov, dokumentov, príloh, skenovaných dokumentov a pod. Umožňuje prepojenie s účtovníctvom, skenerom, či emailovým klientom. Evidované emaily, obrázky a dokumenty postačuje pretiahnuť myšou do modulu registratúra. Možnosť tlačiť registratúrny denník podľa vašich požiadaviek.

Elektronické podacie hárky - EPH

umožňuje import účtovných dokladov priamo z vášho účtovného programu, prípadne vašej databázy a následné zoskupenie odosielaných zásielok do elektronických podacích hárkov. Hárky môžu byť ďalej spracované automatizovanými systémami Slovenskej pošty (elektronický podací hárok - EPH) alebo kuriérskych služieb UPS, GLS, DPD, DHL.

K dispozícii je sieťová aj nesieťová verzia s využitím spoľahlivej, bezpečnej a bezplatnej SQL databázy Firebird.


Stiahnite si zadarmo!Stiahnite si zadarmo!

Obrázky programu

  • Menu
  • Registratúra
  • Registratúra dokladov a dokumentov
  • Registratúra emailov
  • Adresár registratúry
  • Zoznam podacích hárkov
  • Zásielky podacieho hárku
  • Elektronický podací hárok
  • Import adries z účtovníctva
  • Elektronický podací hárok - Slovenská pošta

Kľúčové vlastnosti

Registratúry a podateľne Evidenciu dokladov, došlej a odoslanej pošty, program umožňuje zaradiť do neobmedzeného množstvo registratúr (podateľní). Každá registratúra (podateľňa) má samostatnú číselnú radu a môže byť členená na strediská. Sieťová verzia programu umožňuje nastaviť prístupové práva používateľom programu k jednotlivým registratúram, či strediskám.

Evidencia dokladov a dokumentov Je možné archivovať dokumenty v ľubovoľnom formáte (Zoskenované obrázky, PDF, textové súbory, súbory typu DOC a pod.) Program umožňuje automatizované prepojenie so zdrojom dokumentov (napr. iný softvér alebo skenovacie zariadenie). Prípadne postačuje ľubovoľný dokument pretiahnuť myšou do modulu registratúra.

Evidencia e-mailov Softvér pošta dokáže spolupracovať s rôznymi emailovými klientami (Mozila Thunderbird, Windows live mail, Outlook express a pod.) tak, že pre zaarchivovanie emailu spolu s prílohami postačuje email pretiahnuť myšou z emailového klienta do modulu registratúra. Viď. ukážkové video.

Elektronické podacie hárky Program umožňuje vytváranie (archiváciu a vyhľadávanie) elektronických podacích hárkov z údajov (zásielok) importovaných z vášho účtovného systému. Vytvorené podacie hárky je možné elektronickou cestou odoslať Slovenskej pošte alebo niektorej z kuriérskych služieb.

Import údajov Softvér Pošta umožňuje import fakturačných údajov a adries z vášho účtovného systému. Importovať je možné adresy a zásielky do modulu elektronických podacích hárkov. Importované adresy sú automaticky zaradené aj do adresára registratúry dokumentov. Preddefinované sú importy údajov z účtovných systémov Kros, Pohoda a MRP. Import je možné prispôsobiť aj iným počítačovým a účtovným systémom.

Profesionálna databáza Databáza Program UtilStudio Pošta používa pre bezpečné ukladanie vašich dát spoľahlivý, výkonný a bezplatný SQL Server Firebird. SQL Server pracuje bez ťažkostí na jednom PC alebo v počítačovej sieti vašej spoločnosti. Údaje sú bezpečne uložené a nedochádza k ich poškodeniu ani pri náhodných vypadkoch elektriny. Softvér obsahuje aj automatické zálohovanie údajov.

Výstupné tlačové zostavy Softvér Pošta umožňuje tlač registratúrneho denníka v rôznych formátoch, ako aj tlač zoznamu zásielok. Tlačové zostavy je možné upravovať, prípadne si vytvoriť vlastné podľa vašich predstáv.

Sieťová verzia programu pošta V sieťovej verzii programu pošta je možné pripájať sa na vzdialený databázový server buď prostredníctvom lokálnej počítačovej siete alebo prostredníctvom internetu. Sieťová verzia naviac umožňuje nastavenie prístupových práv pre jednotlivých užívateľov.

Kompatibilita s Windows® Softvér Pošta bol testovaný a spĺňa všetky technické požiadavky pre Windows® 8.1 kompatibilitu. Rovnako spoľahlivo pracuje pod operačnými systémami Windows 10, Windows 7, Windows Vista a Windows XP (SP3)