Popis funkcií programu Pošta

Registratúra

Evidencia dokladov, odoslanej a došlej pošty

Program Pošta umožňuje evidovať a archivovať ľubovoľný typ elektronických dokumentov. Dokument postačuje pretiahnuť myšou do modulu regitratúra a prípadne doplniť požadované údaje.

Evidencia emailov

Emaily postačuje pretiahnuť myšou do modulu regitratúra z vášho emailového klienta. Podporované sú všetky emailové programy umožňujúce "drag and drop" operácie v mime formáte emailov. Napríklad: Mozila Thunderbird, Windows Live Mail, Outlook express a ďalšie.

Registratúrny denník

Program Pošta umožňuje tlač registratúrneho denníka v rôznych formátoch, za rôzne časové obdobia s možnosťou členenia na registratúry alebo podateľne. Výstupné tlačové zostavy je možné upravovať podľa potreby, prípadne si môžete vytvárať vlastné zostavy.

Elektronické podacie hárky

Evidencia poštových podacích hárkov - zásielok

Poštové zásielky je možné evidovať buď ručne alebo je možné importovať ich z externých účtovných systémov - Kros, MRP, Pohoda a iných. (Import údajov je možné prispôsobiť vašim potrebám.) Program umožňuje zoskupovanie poštových zásielok do podacích hárkov.

Odosielanie zásielok

Vytvorené podacie hárky je možné odosielať elektronicky do automatizovaných systémov Slovenskej pošty alebo kuriérsky služieb UPS, DHL, DPD, GLS a ďalšich.

Tlač zoznamu zásielok

Program Pošta umožňuje tlač zoznamu zásielok. Výstupné ostavy je možné upravovať podľa potreby, prípadne si môžete vytvárať vlastné tlačové zostavy.

Import údajov

Import zásielok a adresných údajov

Softvér Pošta umožňuje importovať údaje z externých účtovných systémov - Kros, MRP, Pohoda a iných. Import údajov je možné prispôsobiť (upraviť) vášmu účtovnému alebo firemnému systému. Je možné importovať zásielky napríklad z fakturácie, prípadne adresné údaje pre potreby registratúry.

SQL Databáza

Spravovanie údajov z viacerých pracovných staníc v počítačovej sieti

Sieťová verzia softvéru Pošta umožňuje pristupovať k údajom z viacerých počítačov súčasne podľa potrieb vašej firmy.

Automatická záloha údajov

Ak zvolíte túto možnosť v nastavení, tak vždy pred ukončením práce s programom dôjde k automatickej zálohe údajov. Po prekročení nastaveného maximálneho počtu záloh dôjde k mazaniu najstarších.

Nastavenie prístupových práv používateľom

V sieťovej verzii programu Pošta je možné zadefinovať neobmedzený počet používateľov a prideliť im práva na prístup k jednotlivým funkciám programu.

Databázový server

Program používa pre spoľahlivé a rýchle ukladanie, prípadne vyhľadávanie údajov, bezplatný databázový server Firebird. Tento je nainštalovaný na váš počítač ako súčasť inštalácie programu Pošta. Sieťová verzia programu Pošta umožňuje naviac používať vzdialené pripojenie na databázový server (Firebird) prostredníctvom lokálnej počítačovej siete alebo internetového pripojenia. Databázový server je zárukou toho, že vaše údaje pravdepodobne zostanú nepoškodené i po nečakanom výpadku napájacieho napätia.

Ďalšie vlastnosti

Voľba umiestnenia servera v sieti

V prípade sieťovej verzie programu môže byť SQL server spolu s dátami umiestnený kdekoľvek v počítačovej sieti a nemusia sa nachádzať na jednom PC spolu so softvérom Pošta.

Kompatibilita s operačnými systémami Microsoft Windows®

Softvér Pošta bol testovaný a spĺňa všetky technické požiadavky pre Windows® 8.1 kompatibilitu. Rovnako spoľahlivo pracuje pod operačnými systémami Windows 10, Windows 7, Windows Vista a Windows XP (SP3).