Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov upravuje spôsob, akým UtilStudio zhromažďuje, používa, spravuje a zverejňuje informácie získané od užívateľov (každý, "užívateľ") na internetových stránkach http://www.utilstudio.sk ("web"). Táto ochrana súkromia je platná pre web a všetky výrobky a služby ponúkané spoločnosťou UtilStudio.

Osobné identifikačné údaje

Môžeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje od užívateľov rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výlučne, keď užívateľ navštívi naše stránky, zaregistruje sa na webových stránkach, objedná si tovar alebo službu, prihlási sa k odberu noviniek, vyplní formulár alebo v súvislosti s inými činnosťami, službami, funkciami alebo zdrojmi ich dajú k dispozícii na našich stránkach. Užívatelia môžu byť prípadne požiadaní o meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a pod. Užívatelia však môžu navštíviť naše stránky aj anonymne. Budeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje od užívateľov len v prípade, že nám ich užívateľ dobrovoľne odovzdá. Užívatelia môžu vždy odmietnuť poskytnutie osobných identifikačných údajov, môže im to však následne zabrániť v zapojení sa do niektorých činností.

Niektorí používatelia povolili Googlu, aby priraďoval ich históriu prehliadania webov a aplikácií k ich účtu Google a používal informácie z ich účtu Google na prispôsobenie reklám, ktoré sa im zobrazujú na webe. Google bude v týchto prípadoch používať údaje prihlásených používateľov spolu s našimi údajmi Google Analytics na vytváranie zoznamov publika na remarketing naprieč zariadeniami. V záujme správneho fungovania tejto funkcie nastanú dve zmeny: V prvom rade bude Google Analytics zhromažďovať Googlom overené identifikátory používateľov na našom webe, ktoré sú priradené k účtom Google týchto používateľov (a teda predstavujú osobné informácie). V druhom rade Google Analytics dočasne pripojí tieto identifikátory k našim údajom Google Analytics na zaistenie podpory pre naše segmenty publika.

Neosobné identifikačné údaje

Môžeme, bez predchádzajúceho upozornenia, zhromažďovať neosobné identifikačné údaje o užívateľovi kedykoľvek komunikuje s našou webovou stránkou alebo používajú náš softvér. Neosobné identifikačné informácie môžu zahŕňať názov prehliadača, technické informácie o počítači a technické informácie o pripojenom užívateľovi, ako je napríklad operačný systém, poskytovateľa využívaných internetových služieb a ďalšie podobné informácie.

Cookies webového prehliadača

Naše stránky môžu používať "cookies" za účelom zlepšenia užívateľského komfortu. Užívateľov webový prehliadač umiestni cookie na svojom pevnom disku pre evidenčné účely s možnosť sledovania informácií o ňom. Užívateľ si môže zvoliť nastavenie svojho webového prehliadača tak, že odmietne cookies, alebo tak, že vás upozorní, keď sa cookies ukladajú. Berte na vedomie, že ak tak urobíte, niektoré časti webu nemusia pracovať správne. Súbory cookies používané spoločnosťou Google môžete vypnúť na stránkach Google. Deaktivať súbory cookie dodávateľov tretej strany môžete na stránkach Network Advertising Initiative.

Ako využívame zhromaždené informácie

UtilStudio môže zhromažďovať a používať osobné údaje o užívateľoch pre nasledujúce účely:

  • Zlepšenie služieb zákazníkom. Informácie, ktoré poskytnete, nám pomáhajú poskytovať lepšie služby zákazníkom a podpora našich služieb a produktov sa stáva efektívnejšou
  • Pre použitie v propagácii, súťažiach, prieskumoch alebo iných funkciách našich stránok alebo produktov. Odoslaním údajov o užívateľovi súhlasíte s použitím vašich údajov na nasledovné účely, o ktorých si myslíme, že by sme mohli mať v budúcnosti záujem:
  • Pre odosielanie pravidelných e-mailov. Môžeme využiť e-mailovú adresu pre zaslanie užívateľských informácií a aktualizácií týkajúcich sa ich objednávky. Môžu byť tiež použité v reakcii na ich požiadavky, otázky, a / alebo ďalšie žiadosti. Ak sa užívateľ rozhodne pre zaradenie do nášho zoznamu, bude dostávať e-maily, ktoré môžu zahŕňať firemné novinky, aktuality, súvisiace produkty alebo informácie o službách a pod. Ak sa užívateľ chce odhlásiť z prijímania budúcich emailov, uvádzame podrobné pokyny pre odhlásenie v spodnej časti každého e-mailu alebo nás užívateľ môže kontaktovať prostredníctvom našich stránok.

Ako chránime vaše informácie

Používame množstvo vhodných postupov pre zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie údajov a bezpečnostných opatrení na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením vašich osobných informácií, meno užívateľa, heslo, informácie o platbách a údaje uložené na našich stránkach. Nepredávame, neobchodujeme a neprenajímame vaše osobné identifikačné údaje ostatným. Môžeme zdieľať všeobecné súhrnné demografické informácie, ktoré nie sú spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými informáciami o návštevníkoch a užívateľoch, s našimi obchodnými partnermi, pobočkami a dôveryhodnými inzerentmi pre vyššie uvedené účely.

Zmeny týchto zásad ochrany súkromia

UtilStudio má právomoc aktualizovať zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek. Keď to urobíme, budeme revidovať dátum aktualizácie v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame užívateľom kontrolovať túto stránku či nedošlo k zmenám, aby ostali informovaní o tom, ako pomáhame chrániť osobné informácie, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou skontrolovať zásady ochrany osobných údajov pravidelne a zobrať prípadné zmeny na vedomie.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním tejto stránky, dáva najavo svoj súhlas s touto politikou. Ak nesúhlasíte s touto politikou, nepoužívajte prosím naše stránky. Vaše ďalšie používanie týchto stránok po zverejnení zmien tejto politiky bude považované za váš súhlas s týmito zmenami.

Ako nás kontaktovať

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany súkromia, praktík týchto stránok, alebo vaše komunikácie s týmto webom, kontaktujte nás prosím prostredníctvom údajov z našej webovej stránky na adrese: http://www.utilstudio.sk/ alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

UtilStudio s.r.o., POBox 37, 97701 Brezno, Slovenská republika, telefón +421 948 243339

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný dňa 18.4.2017