Často kladené otázky

Obsah

Otázky a odpovede

Neobdržali sme licenciu do 48 hodín od prebehnutia platby.

V prvom rade si prosím skontrolujte spamovú zložku vášho emailového konta, ktoré ste uviedli pri nákupe. Ak ste licenciu nenašli, kontaktujte prosím našu podporu zákazníkom.

Ako nainštalovať sieťovú verziu softvéru Pošta v sieti počítačov?

Prosím prečítajte si návod pre inštaláciu sieťovej verzie programu Pošta pre sieť počítačov.

Je vaša softvérová aplikácia certifikovaná pre evidenciu registratúry?

VÝNOS 525 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. decembra 2011 o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry paragraf 1 odstavec 2: "Počítačová aplikácia, ktorá zabezpečuje pracovné procesy súvisiace s evidovaním záznamov a spisov, sa nepovažuje za elektronický systém správy registratúry." ... a teda ani nepodlieha certifikácii.